Els nostres vins ja porten el certificat de vi ecològic

A partir de l'anyada 2013 (aquest any ja ho són el vi blanc Vinomi i el vi rosat Atrevit) els nostres vins porten el certificat de vi ecològic. Aquest certificat emès per el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària ecològica) garanteix que les tècniques utilitzades en la producció agrària ecològica són respectuoses amb el medi ambient i amb les persones perquè restringeix l’ús de productes químics de síntesi (hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.). Per tant, els productes agraris ecològics no contenen residus d’aquestes substàncies.

A mésa l'hora de vinificar els vins només s'utilitzen productes d'origen natural. 

Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control és comú a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CE) 834/2007. A més a més, la Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A Catalunya, el CCPAE és l’organisme únic i públic de control i certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics.

Des del 2010 a Can Descregut practiquem l'agricultura ecològica.

Escribir comentario

Comentarios: 0